Veilig hechten van je kind

Bijgewerkt: 2 okt 2018

Wordt het 'lezen' van je kind het toverwoord om de band tussen jou en je kind te versterken?

Geschreven door Vidya Dickhof (Gember Coaching)Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar de veilige hechting tussen kinderen en ouders. Een veilige hechting tussen ouder en kind betekent onder andere dat een kind zichzelf kan zijn in het bijzijn van de ouder. Je kind durft emoties te tonen die het ervaart en voelt zich veilig bij je.

In onderzoeksland werd de focus voor een veilige hechting vooral gelegd op de sensitiviteit van ouders, wat betekent dat je als ouder reageert op de emoties van je kind. Als je kind huilt, dan troost jij als ouder. Deze manier van reageren wordt gezien als de belangrijkste voorspeller van de hechting tussen ouder en kind.


Onlangs is er uit onderzoek naar voren gekomen dat ook de mate waarin ouders gedachten en gevoelens van hun kinderen kunnen 'lezen', een belangrijke voorspeller is voor de hechting. Dit betekent dat je je goed kan inleven in de gevoelens van je kind. Bijvoorbeeld: je kan goed inschatten wanneer je baby moe wordt van het spelen van een spelletje of je hebt goed door wat je kind op dat moment interessant vindt. De kans is zeer klein dat een peuter van 2 jaar een moeilijke puzzel zal oplossen, het zal alleen maar leiden tot frustratie. Je biedt dus geen speelgoed aan waar het kind nog niet in is geïnteresseerd. Het is daarom belangrijk om als ouder bewust te zijn van de de dingen die zich in het hoofd van je kind (kunnen) afspelen.


Waarom is hechting nou zo belangrijk?

Om meerdere redenen. Een kind dat veilig gehecht is zal meer durven om op ontdekkingsreis te gaan en zal zich weinig tot niet vastklampen aan de ouder. Ook laat een kind met een veilige hechting zich makkelijk kalmeren als er sprake is van stress (bijvoorbeeld door plotselinge harde geluiden) of pijn (denk maar aan het kusje op de knie). Dit alles heeft voor de toekomst weer positief effect. Als het kind ouder wordt, zal het beter in staat zijn om om te gaan met emoties, en zal er meer zelfvertrouwen zijn. En wat als het lastig is om je kind te 'lezen'? Er kunnen verschillende oorzaken zijn dat een ouder moeite heeft om zich in te leven in de belevingswereld van zijn of haar kind. Dit kan bijvoorbeeld komen door stress, waarbij de eigen angst of frustratie op het kind wordt geprojecteerd. Het kan ook komen doordat de ouder zelf geen goede relatie heeft opgebouwd met de eigen ouder(s).


Als een ouder (te vaak) moeite heeft om zich in te leven in zijn of haar kind, kan het negatief invloed hebben op de ontwikkeling.


Voorbeelden waarbij het 'lezen' van je kind moeizaam gaan zijn als je niet goed weet of je kind iets wel of niet fijn vindt, zonder door te vragen hoe het kind zich echt voelt. Of je kan als ouder andere verwachtingen hebben van je kind (denk maar aan de teleurstelling als je kind op een bepaalde leeftijd iets nog niet kan, maar de zoon of dochter van je buurvrouw wel).

Hoe kan je ervoor zorgen dat je je kind beter kan 'lezen'?

Je kan op verschillende manieren werken aan een veilige relatie met je kind waarbij je je kind goed kan 'lezen'. Meerdere wegen leiden immers naar Rome. Er is geen standaard manier, omdat ieder kind, maar ook elke ouder uniek is.

De eerste stap die ik zelf belangrijk vind, is door goed en bewust na te denken over wat voor ouder je wil zijn. Dit kan je het beste onderzoeken door na te denken over hoe je zelf opgevoed zou willen zijn. Wil je het op dezelfde manier doen als je eigen ouder(s) of ben je van mening om het anders te doen? Als je je daar bewust van bent, is de weg geopend om te werken aan de relatie met je kind en zal je je kind ook beter kunnen 'lezen'.

6 keer bekeken0 reacties